Bursa Rent a Car

Bursa Rent a Car ofisimizde bulunan araçlardan bazıları aşağıdaki gibidir Bursadaki Kiralanacak Otomobiller hakkında detaylı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

STAD OTO KİRALAMA Bursa Kiralama Bilgisi

Araç kiralamak için gerekli şartlar
1- Otoyu kiraya veren bir sebep göstermek ve tazminat ödemek zorunda olmaksızın sözleşmeyi dilediği fesih edebileceği gibi uzatmaktan da kaçınabilir.  Kiralayanın yazılı izni olmaksızın araçlar yurt dışına çıkamaz.
2- Arıza durumlarında araç müşteride iken meydana gelecek arızalar müşteri hatasından kaynaklanmıyorsa müşteri bu olay nedeni ile hiç bir suretle ücret ödemez. Hasar veya arıza kullanma hatasından kaynaklanıyorsa müşteri otonun tüm tamir masrafını üstlenecek ve otonun tamirde kaldığı her gün normal kira bedeli ödemek zorundadır.
3- Kaza durumunda Sigorta şirketleri ödeme yapmaması halinde müşteri tüm hasar ve otonun tamirde kaldığı her gün için normal kira bedeli ödemek zorundadır. Kaza sigorta kapsamına giriyor ise müşteri hasar ve tamir bedelini ödemez. Ancak otonun tamirde kaldığı her gün için normal kira bedeli ödemek zorundadır. Ayrıca Otonun hasar bedeli sigorta kapsamına giriyorsa müşteride ileride ve karşı taraftan gelecek bedel istek ve hasar tazminatlarının karşılanabilmesi için kazadaki kusurun oranında ücret ödemek zorundadır.
4- Otonun müşteride iken çalınması durumunda müşteri resmi müracaatlarını yaparak evraklarını şirkete eksiksiz teslim etmek zorundadır. Otonun bedeli sigorta şirketlerinden alınıncaya kadar müşteri normal kira bedelini ödemek zorundadır. Otonun o günkü piyasa değeri ile sigorta şirketinin ödeyeceği miktar arasında fark doğmuş ise bu fark müşteri tarafından ödenmek zorundadır.
5- Aracın zamanında teslim edilmemesi durumunda müşteri aracı her gün için normal kira bedeli ödemek zorundadır.
6- Oto üzerindeki radyo teyp vb. aksesuarlar sigorta kapsamına girmediğinden dolayı çalınma ve arıza durumlarında sorumluluk müşteriye aittir.
7-Yukarıdaki maddelere sadık kalabilmek için (BİR OTO DEĞERİNDE) Teminat çeki / senedi alınmış olup İş bu çek/ senet amaç dışı kullanılamaz. Kullanıldığı takdirde geçersiz olabileceği gibi kullanan taraf maddi manevi ve adli cezayı bile itiraz kabul eder. Müşterinin genel şartlara uymaması halinde yasal işlemlere başvurulur . Bu gibi hallerde yukarıdaki maddeler doğrultusunda toplam borç üzerine Pul, icra, avukatlık vb. masraflarının karşılanabilmesi açısından toplam borç üzerine fark ilave edilir